Słowniki

Zapraszam do korzystania ze słowników słownictwa związanego z rzemiosłami:

SŁOWNIKI

Szmuklerz (pasamonik)

Szmuklerz (pasamonik) to wytwórca dodatków do odzieży – pasków i taśm tekstylnych, guzów, haftek, troczków, frędzli i temu podobnych. (…) Pasamonictwo wyodrębniło się w strukturach cechowych dopiero w XVI wieku. (…)

Sznurówkarz

Brat Fundacji Landauera – 1536 r.

Sznurówkarz pojawił się jako osobne rzemiosło wraz z modą na ozdobne wiązanie ubrań troczkami. Wcześniej również używano troczków, obok szpil, zapinek i guzów, ale w niewielkiej ilości, więc wykonywane były przez różnych rzemieślników, niejako “przy okazji”.
Warsztat sznurówkarza był mało skomplikowany. Potrzebne było rowkowane kowadełko i młotek, oraz blaszki do zakłdania skówek.
Jeśli [...]

Snycerz

Snycerstwo, jako osobne rzemiosło, właściwie nigdy nie istniało. W definicjach encyklopedycznych powtarza się zwrot “sztuka rzeźbienia w drewnie” i czasami dopisana uwaga “przy pomocy specjalnych noży”.
Istotą pracy snycerskiej jest wycinanie w drewnie skomplikowanych kształtów, ornamentów i zdobień. Służą do tego specjalne narzędzia. Przedstawieni w ikonografi rzemieślnicy, którzy wykonywali roboty snycerskie, to najczęściej stolarze (ryc. 1 ).
Wśród [...]

Wczesne portki

W naszych warunkach klimatycznych, mężczyznom noszącym krótkie tuniki lub samą koszulę, bardzo przydatne były portki [...]

 

O AUTORZE

Witold Łuczyński z zawodu konserwator zabytków metalowych. W kręgach rekonstruktorów średniowiecza znany jako Mistrz Witold (Witold de Glogovia).

Wiadomości

Strona poświęcona dawnym rzemiosłom! Komu jest potrzebna? Pozornie w internecie można znaleźć wszystko. Ilość stron poświęconych historii średniowiecza, sztuce, kulturze jest ogromna. I ta mnogość właśnie bardzo ogranicza możliwość dotarcia do interesującej nas informacji. Brakuje w sieci polskojęzycznych stron w syntetyczny sposób ujmujących zagadnienie dawnych rzemiosł. Zamieszczane tutaj artykuły dotyczyć będą praktycznej strony rekonstrukcji, narzędzi i sposobów pracy. Dlatego dla członków bractw rycerskich i miłośników historii może stać się nie tylko encyklopedią rzemiosł, ale również swoistym podręcznikiem.

CO NOWEGO

2.01.2015
Zapraszam do korzystania z poprawionego słownika - "SŁOWNIK RZEMIOSŁ I ZAWODÓW ŚREDNIOWIECZNYCH poł. XIII w."

kontakt

- luczynski@mistrzwitold.com - Skype - luczynski.witold ------ - tel. 600 394 512